અમરેલી જિલ્લાના 5 ડેમ છલોછલ ભરાઈ ગયા, જાણો ક્યો ડેમ બાકી છે

અમરેલી જિલ્લામાં ગત વર્ષ ચોમાસામાં પડેલ ભારે વરસાદના કારણે જિલ્લાના પાંચ ડેમ ૧૦૦% ભરાઈ ગયા છે, જ્યારે બાકીના પાંચ ડેમ તેની પૂરી સપાટી સુધી ભરવાના ન હોવાથી નિર્ધારીત સપાટી જાળવવા માટે તે ડેમના દરવાજાઓ ખોલી દેવાયા છે. બીજી તરફ ચાર તાલુકામાં સિઝનનો ૧૦૦%થી વધારે વરસાદ પણ પડી ગયો છે.

અમરેલી ના ક્યાં ડેમ કેટલા ભરાયા

અમરેલી જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે ત્રોટકે વાવાઝોડું પછી ધીમે ધીમે મેઘ વરસતા પીવાના પાણી અને વરસાદની અછતની સ્થિતિ હવે પૂરી થઈ ગઈ છે.

હવે તો વધારે વરસાદ પડે તો લીલો દુષ્કાળ પડશે તેવી ખેડૂતોને બીક હતી. જિલ્લાના સૌથી મોટા ખોડિયાર ડેમ ઉપરાંત ધારતરવડી-૧ અને ધાતરવડી-ર, મુંજીયાસર અને સુજરવડી મળીને પાંચ ડેમામાં પાણીનો જથ્થો ૧૦૦% છે. જ્યારે રાયડી, ઠેબી, વડીયા, વડી અને શેલ દેદુમલ ડેમમાં નિર્ધારીત સપાટી સુધી લેવલ પહોચી ગયું છે અને તેનાથી વધારે ડેમ ભરવાના નથી. હાલમાં ખોડિયાર ડેમનો ૧, રાયડી ડેમના ર અને શેલ દેદુમલ, મુંજીયાસર, સુરજવડી તથા ધાતરવડી-ર ડેમના એક એક દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે.

Amreli CIty
Note: All copyright for this article belongs to the author of this article. Views expressed are personal to the author and do not represent the views of the website. In instances where no author is specifically mentioned, the same is the property of the website.