ભાવનગર સીઝ કરાયેલ ૫૧ લાખથી વધુનો સસ્તા અનાજનો જથ્થો તંત્ર દ્વારા રાજયસાત કરાયો

મામલતદાર, મહુવા દ્વારા તા.૧૩/૦૪/૨૦૨૦ના રોજ નેસવડ ચોકડી પાસે મહુવા
સોમનાથ હાઇવે ઉ૫ર રોડની પશ્વિમ બાજુએ જી.આઇ.ડી.સી પ્લોટ નં.૧૦ ખાતે આવેલ  ઘનશ્યામસિંહ
ભીખુભા ગોહિલના કબ્જાના ગોડાઉનમાં આકસ્મિક તપાસણી કરીને સસ્તા અનાજ તળે વિતરણ થતા ઘંઉ
તથા ચોખાના જથ્થા સહીતનો કુલ રૂ.૫૧,૪૬,૬૫૦/- નો મુદામાલ સીઝર કરેલ.
આવશ્યક ચીજવસ્તુ અઘિનિયમ-૧૯૫૫ મુજબ માનનીય કલેકટરશ્રી, ભાવનગરના તા.૪/૭/૨૦૨૦ ના
હુકમથી શ્રી ઘનશ્યામસિંહ ભીખુભા ગોહિલના ગોડાઉન ખાતેથી સીઝર કરવામાં આવેલ રૂ.૫૧,૪૬,૬૫૦/-
નો તમામ જથ્થો ૧૦૦% રાજયસાત કરવામાં આવેલ.
જિલ્લા કલેકટરશ્રી, ભાવનગરના હુકમની સામે સામાવાળાએ ૭માં એડી.સેશન્સ જજ ફાલ્ગુની એસ. પરીખની
કોર્ટ, ભાવનગર એટ મહુવા સમક્ષ ફોજદારી અપીલ ૯/૨૦૨૦ તથા વાહન પરત મેળવવા જસવંતસિંહ
અમરસિંહ રાઠોડ દ્વારા ફોજદારી અપીલ નં.૮/૨૦૨૦ થી દાખલ કરેલ. જેના અનુસંઘાને નામદાર કોર્ટેમાં
સરકાર તરફે સરકારી વકીલ અરવીંદભાઈ સોલંકીની અસરકારક રજુઆત ધ્યાને લઈ નામદારે કોર્ટ દ્વારા
બન્ને સામાવાળાઓની અપીલ અરજીઓ નામંજુર કરવા હુકમ પસાર કરેલ છે તથા કલેક્ટરશ્રી,
ભાવનગરનાનો હુકમ કાયમ રાખવામાં આવેલ છે અને નામદાર કોર્ટ દ્વારા સરકારશ્રીની તરફેણના ચુકાદાઓ
આપેલ છે.
આથી તમામ વેપારીઓને જણાવવામાં આવે છે કે, સરકારશ્રીની જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ
જરૂરીયાતમંદોમાં વિતરીત થતા સસ્તા અનાજનો સંગ્રહ કરવો અને અથવા વેચાણ કરવુ કાયદેસરનો ગુન્હો
બને છે. વઘુમાં જિલ્લાની જાહેર જનતાને અપીલ છે કે, જિલ્લામાં આવશ્યક ચીજવસ્તુ અંતર્ગત કોઇ
ગેરરીતિ જણાય તો તાત્કાલિક જિલ્લા પુરવઠા કચેરી, ભાવનગરનો સંપર્ક કરવો અથવા dso-
bav@gujarat.gov.in પર ઇ-મેઇલથી જાણ કરવા અનોરોધ કરવામા આવ્યો છે.

Source link: Citywatch News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here